Audyt projektu – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

No Comments

W związku z audytem projektu nr ZOO/15 9 9 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania wsparcia z Panatlantyckiego Trustu Wyrównawczego

Harmonogram dyskusja podczas seminarium obejmuje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 3)
 • Ocena funkcjonowania klastrów województwa łódzkiego – studia przypadków w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Rodzaje projektów realizowanych w ramach działania 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 i ich znaczenie dla rozwijania i prowadzenia działalności go
 • Ocena absorpcji środków w ramach działania 8.3 PO IG przeznaczonych na zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym
 • Ocena stopnia implementacji funduszu EFS na przykładzie studium edukacyjnego Hotel na Szkolenia Sprzedażowe
 • System oceny i wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojwództwa Pomorskiego na lata 2007-2013
 • Analiza systemu zarzadzania, wdrażania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 • Badanie opinii uczestników szkoleń realizowanych na zlecenie IZ POPT w 2009 r.
 • Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy 2007-2013 w Województwie Kujawsko-Pomorskim na przykładzie wybranych powiatów i gmin
 • Ocena efektów inwestycji środowiskowych finansowanych w ramach NPR 2004-2006
 • Badanie zdolności absorpcyjnych potencjalnych Beneficjentów/Projektodawców w ramach Priorytetu IX PO KL 2007 – 2013 w województwie pomorskim
 • Ocena procesu realizacji założeń Powiatowych Programów na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej w województwie pomorskim, z uwzględnieniem roli i udziału partnerstw lokalnych w tym procesie


 • Program będzie przeanalizowany w aspekcie potencjału rozwojowego w następujących uprawomocnionych dotacyjnie branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Górnictwo ropy naftowej
 • Produkcja złączy i śrub
 • Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych
 • Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
 • Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
 • Transport wodny śródlądowy towarów
 • Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • Działalność organizacji religijnych

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: rypiński oraz m. Siemianowice Śląskie

  Upoważnieni beneficjenci to: „ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE” S.A.., Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A., MOTO-AS, Dormed Dorota Kozicka, Spółdzielnia Dolsat , „S.A.F.E.” ŻELESZKIEWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, ADB , FIRMA MAZUR Piotr Mazur, GASTEL SA, OŚRODEK NOWYCH TECHNOLOGII I BEZPIECZEŃSTWA INFORMATYCZNEGO , PROLOG , WICHARY Technologies Sp. z o.o., Flowair Głogowski i Brzeziński Sp. j. , OFENS Sp. z o.o., Radosław Bielecki prowadzący działalność gospodarczą Radosław Bielecki – Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „DACAR”

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.
 • Categories: Bez kategorii

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *