Warsztat unijny – zaproszenie – projekty EFS

No Comments

W związku z zamknieciem działania funduszowego nr NYIJ/79 5 8 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania kwoty pomocowej z Bałtyckiego Programu Pomocowego

Program dyskusja w czasie spotkania zawiera wymienione tu grupy panelowe:

 • Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013
 • Ocena systemów wskaźników monitorowania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Określenie zasadności finansowania projektów w zakresie poprawy efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach finansowania zwrotnego
 • Zapotrzebowanie na wsparcie w zakresie tworzenia powiązań kooperacyjnych – ocena trafności i użyteczności wsparcia działania 5.1 PO IG
 • Ocena skuteczności implementacji założeń EFS na przykładzie kursu podyplomowego Sala konferencyjna Szkolenia w Zakopanem
 • Badanie podsystemu informatycznego Europejskiego Funduszu Społecznego w celu zwiększenia jego przydatności do ewaluacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
 • Ocena systemu kryteriów oceny projektów w ramach LRPO
 • Badanie realizacji polityki horyzontalnej w zakresie równości płci w ramach Priorytetu II ZPORR (analiza porównawcza zapisów dotyczących parytetu płci, zawartych we wnioskach aplikacyjnych oraz sprawozdaniach z realizacji projektów)
 • Ewaluacja on-going w zakresie wybranych elementów realizacji ZPORR w woj. podkarpackim (dotyczy infrastruktury transportu drogowego, środowiskowej oraz rozwoju turystyki i kultury)
 • odpadowych na przykładzie wybranych
 • Badanie zdolności absorpcyjnych podmiotów realizujących projekty w ramach PO KL w województwie warmińsko-mazurskim
 • Badanie barier wpływających na jakość projektów wspierających inicjatywy lokalne (Działanie 6.3, 7.3, 9.5)
 • Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006

  Program zostany omówiony pod kątem efektywności w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych
 • Produkcja szkła płaskiego
 • Produkcja gier i zabawek
 • Sprzedaż hurtowa skór
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
 • Pozostała działalność związana ze sportem

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: sulęciński oraz brzozowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie S.A., PIRCh Naftobudowa Holding S.A., Ecoplan, „ELSAT 21” S.C. , Spółdzielnia Mieszkaniowa STAWKI , Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe VEGA Sp. z o.o. , AWIL INVESTMENTS , EN2EN , Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, MK-MAG Magdalena Kaźmierczak, Play 5 , ZMM MAXPOL ZPCHR Andrzej Polak, Eldan D.Dziura, E.Burkiewicz, UNIMAT Fabryka wycieraczek Rafał Rejmisz, AUTO-GAZ Mechanika Pojazdowa Krzysztof Jarosiewicz

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.
 • Categories: Bez kategorii

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *