Warsztat unijny – zaproszenie – fundusze unijne

No Comments

W związku z zamknieciem przedsięwzięcia nr XWW/18 9 9 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania subwencji z Szwajcarskiego Priorytetu Spójności

Porządek dyskusja podczas spotkania obejmie poniższe zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
 • „Ocena wpływu funduszy strukturalnych na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Fundusze Strukturalne a programy ramowe UE w działalności B+R polskich podmiotów. Kierunki wykorzystania środków i dobre praktyki.
 • Audyt efektywności implementacji funduszu EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Hotele na Spotkania team building w Sudetach
 • Badanie przyczyn różnic w poziomie płatności realizowanych w ramach ZPORR na poziomie województw – badanie przeprowadzone w województwach dolnośląskim, lubuskim i mazowieckim w okresie sierpień – listopad 2006r.
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim
 • Ocena potencjału rynkowego marki RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Ewaluacja procesu naboru, oceny i selekcji wniosków w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 wraz z oceną systemu kryteriów wyboru projektów (finansowanych operacji) w ramach RPO WZ na lata 207-2013
 • Przewidywany wpływ projektów SPOT na dostępność oraz wzrost przeładunków w portach morskich w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie
 • Ocena projektów realizowanych przez podmioty podejmujące lokalne inicjatywy w ramach PO KL 2007-2013
 • Ocena trafności doboru i efektywności programów aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL w odniesieniu do sytuacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia w województwie dolnośląskim
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Fundusz będzie przeanalizowany w aspekcie potencjału rozwojowego w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja piwa
 • Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych
 • Produkcja zegarków i zegarów
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych
 • Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
 • GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: łęczyński oraz m. Elbląg

  Upoważnieni beneficjenci to: MG & MG, Polar S.A., Hanza DAGOMA Sp. z o.o., Sklep Medyczny Orto-Med Agnieszka Stepaniak, Stowarzyszenie Użytkowników Kablowej Sieci Telewizyjnej BAŁ-SAT, Spółdzielnia Mieszkaniowa „STUDENT” , Apeiron Synthesis Sp. z o.o., E-BIZNES , Glicner Property Consulting Agnieszka Sudomirska-Glicner, Multicom Consultiing Maciej Pluta, Precyzja-Technik Sp. z o.o., Yureco Sp.z o.o., DALPO Sp. z o.o., McMedia Group Daniel Pajda, CENTRUM REHABILITACJI MEDYCZNEJ REHApunkt

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.
 • Categories: Bez kategorii

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *