Spotkanie raportujące – zaproszenie – dotacje i subwencje

No Comments

W związku z audytem programu nr GFA/25 2 2 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania subwencji z Szwajcarskiego Trustu Edukacyjnego

Porządek dyskusja podczas warsztatu obejmie poniższe grupy panelowe:

 • Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
 • Ocena ex-ante potencjału rozwojowego miast Wielkopolski w kontekście projektów realizowanych z funduszy Unii Europejskiej
 • Oszacowanie wartości wskaźników odzwierciedlających cele Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN
 • Ewaluacja Regionalnych Instytucji Finansujących
 • Analiza jakości wdrożenia celów EFS na przykładzie studium podyplomowego Sala konferencyjna Szkolenia w Krakowie
 • Ocena systemu wdrażania rekomendacji przez instytucje zaangażowane w realizację Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich i Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
 • Analiza procesu opracowywania i zatwierdzania Planów Działania w ramach PO KL
 • Ewaluacja funkcjonowania systemu oceny i wyboru projektów w ramach PO IG – etap II – po rozpoczęciu rund aplikacyjnych
 • Wpływ interwencji z funduszy unijnych w obszarze gospodarki wodno – ściekowej na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz rozwój społeczno – gospodarczy
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Rybołówstwa 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”
 • Ewaluacja systemu zarządzania i wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie lubuskim
 • Ewaluacja on-going Działań 2.1, 2.2 PO KL- badanie przedsiębiorstw uczestniczących w ponaregionalnych i zamkniętych projektów szkoleniowych
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Grant będzie przeanalizowany w aspekcie skuteczności w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja tkanin
 • Produkcja aluminium
 • Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z oprogramowaniem
 • Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: olkuski oraz słupecki

  Upoważnieni beneficjenci to: Cementownia „ODRA” S.A. , Przedsiębiorstwo HANKA S.A., VE Systems, Drogotech MKA, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rubinkowo” , PHU „ANTENA-SZAMOTUŁY” S.C. Roman Sujak i Piotr Zieliński, BUDMAT Bogdan Więcek, F.P.H. „POŁONINY” Tomasz Bocheński, KARLIK ELEKTROTECHNIK , OLIMP LABORATORIES , Passage Cosmetics Laboratory Paweł Gwardys, TOBA Consulting Sp. z o.o. , BTL Zakład Enzymów i Peptonów, „CENTRUM MEDYCZNE KARDIOMED URSUS” , „Vipera Cosmetics” Ryszard Wrzesiński

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.
 • Categories: Bez kategorii

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *