Audyt projektu – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

No Comments

W związku z realizacją programu nr DCU/76 2 7 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania wsparcia z Panatlantyckiego Priorytetu Oświatowego

Harmonogram dyskusja w czasie seminarium obejmie poniższe grupy panelowe:

 • Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Ry
 • Badanie ewaluacyjne polskiej czesci projektu parasolowego Fundusz Małych Projektów Programu IW INTERREG III A Polska (woj. Zachodniopomorskie) Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia 2004-2006
 • Ewaluacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
 • Ocena efektów wspierania środkami ZPORR (działania 2.5, 3.4) i SPO WKP (działania 1.2.1, 1.2.2, 2.1, 2.2.1, 2.3) sektora MŚP
 • Ocena efektywności implementacji celów EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Ośrodek na Wykłady w Szczyrku
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania komponentu regionalnego PO KL
 • Ocena dokumentacji stosowanej w celu wyłonienia projektów do dofinansowania oraz ich realizacji w ramach RPO WZ na lata 2007 – 2013
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów zastosowanych w RPO WK-P
 • Badanie beneficjentów POIiŚ: wskaźniki dla Planu Komunikacji: stopień poinformowania nt. zasad i procedur realizacji projektów
 • „Szacowanie i ocena efektów gospodarczych
 • Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz wsparcia systemu instytucjonalnego rynku pracy oraz pomocy społecznej w ramach EFS – raport końcowy
 • Wpływ polityki spójności na poziom i jakość zatrudnienia w Polsce
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004 – 2006 i NSS 2007 – 2013

  Program zostany przeanalizowany w aspekcie wpływu w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
 • Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych
 • Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
 • Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych,z wyłączeniem motocykli
 • Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
 • Działalność organizatorów turystyki
 • Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: m. Chełm oraz kartuski

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Wyrobów Sanitarnych „KOŁO” Sp. z o.o., Agroma Wałcz Sp. z o.o., ŁOPUSZAŃSKA S.A. , Drogotech MKA, Stowarzyszenie Użytkowników Kablowej Sieci Telewizyjnej „CENTRUM”, TV-EURO-SAT Marek Gzowski, AIRON INVESTMENT Anna Niemczewska, Fabryka Okien i Drzwi PCV Lastrik Robert Zwierzchoniewski, Graviteo sp. z o.o., LEGE ARTIS ANNA DUBIENIECKA – SUSZEK, PULANNA , Zakłady Farmaceutyczne Polfa-Łódź , BTL Zakład Enzymów i Peptonów, PHUP Agora Wojciech Pstrzoch, Marek Czubak, Wojciech Gałecki, Waldemar Woźniak, prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „Mega-Lens”

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.
 • Categories: Bez kategorii

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *