Spotkanie raportujące – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

No Comments

W związku z raportowaniem programu nr MHM/59 8 8 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania subwencji z Szwajcarskiego Trustu Społecznego

Porządek dyskusja podczas spotkania przewiduje wymienione tu grupy panelowe:

 • Analiza wpływu warunków społeczno – gospodarczych na realizację w roku 2007 „Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”
 • ETCP INDEX (European Territorial Cooperation Project INDEX) – system monitorowania programów i projektów Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna
 • Ocena wpływu środków pomocowych (w tym RPO WŁ) na rozwój turystyki, sportu, rekreacji i kultury w regionie łódzkim
 • „Ewaluacja procesu naboru, oceny i selekcji wniosków do Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w Polsce
 • Analiza efektywności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie programu szkoleniowego Hotele na Szkolenia w Beskidach
 • Badanie stopnia świadomości oraz potrzeb informacyjnych Polaków oraz partnerów społeczno-gospodarczych przed realizacją działań informacyjno – promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Rozpoznawalność i znajomość marki Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Analiza zdolności absorpcyjnych Województwa Świętokrzyskiego pod kątem identyfikacji barier występujących podczas wdrażania RPOWŚ na lata 2007-2013
 • Przewidywany wpływ inwestycji infrastrukturalnych realizowanych na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich w ramach działań 3.1 i 3.2 ZPORR oraz działań 2.3 i 2.6 SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. An
 • Społeczne, gospodarcze i środowiskowe efekty projektów realizowanych w ramach IV osi priorytetowej PO IiŚ
 • Postęp we wdrażaniu PO Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim 2009
 • Komplementarność wsparcia w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 w województwie mazowieckim
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Projekt zostany omówiony pod kątem skutków wdrożenia w wymienionych nizej dotowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Górnictwo rud żelaza
 • Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
 • Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich
 • Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
 • Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
 • Transport rurociągowy
 • Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
 • Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: limanowski oraz m. Ruda Śląska

  Upoważnieni beneficjenci to: RATOWNIK MEDYCZNY, Kujawska Fabryka Manometrów „KFM” S.A. , Tropiciel GPS – monitoring gps, Dar Terapii, Zakład Robót Inż. i Inst. Elektr. Budownictwa Przemysłowego BREWET S.C., „Inwest e-Finance” Sp. z o.o., Agnieszka Korbaś, eRConcept Sp. z o.o. , Goodrich Aerospace Poland Sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji , SERVISOFT , Wittchen , DRS TELEKOM Sp. z o.o., Mediaprint Polska sp. z o. o., JJW – J. Karpiński, J. Rudnicki, W. Lewin

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.
 • Categories: Bez kategorii

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *