Spotkanie raportujące – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

No Comments

W związku z raportowaniem projektu nr ORM/12 2 2 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania dotacji z Szwajcarskiego Priorytetu Oświatowego

Plan debata podczas spotkania przewiduje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” Uzupełnienie programu
 • Ocena efektów wspierania środkami pomocowymi UE małej i średniej przedsiębiorczości w woj. Łódzkim w latach 2000 – 2006 w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Ekspertyza „Wpływ wdrożenia Inicjatywy JEREMIE na terenie Województwa Zachodniopomorskiego na sytuacje gospodarczą regionu ze szczególnym uwzględnieniem sektora MSP oraz funkcjonujących instytucji pożyczkowych i poręczeniowych”
 • Ewaluacja Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) pn. „Wpływ systemów B2B na wzrost wydajności i efektywności współpracy przedsiębiorstw”.
 • Audyt sprawności implementacji celów EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Ośrodki na Konferencje w Beskidach
 • Analiza działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących EFS i SPO RZL prowadzonych przez Instytucje Wdrażające SPO RZL oraz KOSZEFS
 • Identyfikacja barier w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na projekty innowacyjne w regionie kujawsko-pomorskim i mazowieckim
 • Ewaluacja funkcjonowania systemu oceny i wyboru projektów w ramach PO IG – etap II – po rozpoczęciu rund aplikacyjnych
 • Ekspertyza na temat zasadności wyznaczenia obszaru o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej w ramach RPO WZ i jego wpływu na aktywność beneficjentów w aplikowaniu o wsparcie z funduszy unijnych
 • Analiza przyczyn nieubiegania się JST o dofinansowanie typowych inwestycji komunalnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
 • Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz wsparcia systemu instytucjonalnego rynku pracy oraz pomocy społecznej w ramach EFS – raport końcowy
 • Raporty z ewaluacji ex-ante programów operacyjnych i NPR – wersja polska


 • Projekt zostany przeanalizowany w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w następujących dotowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Górnictwo gazu ziemnego
 • Produkcja ceramicznych kafli i płytek
 • Produkcja kabli światłowodowych
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
 • Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
 • Badania i analizy techniczne
 • Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: żniński oraz m. Koszalin

  Upoważnieni beneficjenci to: Grazyna Gibadlo PRODUKCJA PARAPETÓW I NAGROBKÓW, Zakłady Chemiczne „HAJDUKI” S.A., CENTRUM MEDYCZNE PANEWNIKI, ANEL PHU, Przedsiębiorstwo Usług Radiotechnicznych i Telewizyjnych „ZURT – ŁÓDŹ” Sp. z o.o., Stowarzyszenie Użytkowników Osiedlowej Sieci Kablowej TV SAT Świerże Górne , Business Management Software Sp. z o.o., Ekodecor Kiersnowski i S-ka, GREINPLAST Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, Metal-Master Sylwia Ładzińska, Precyzja-Technik , Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego „ROSA” Stanisław Rosa, Elhurt sp. z o.o., MECH-BUD Zbigniew Krygowski, Ambasada Urody

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.
 • Categories: Bez kategorii

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *