Warsztat unijny – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

No Comments

W związku z podsumowaniem programu nr UYU/61 9 6 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania wsparcia z Szwajcarskiego Priorytetu Pomocowego

Agenda dyskusja w czasie warsztatu przewiduje następujące zespoły robocze:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)
 • Wpływ ekonomiczny realizowanych w województwie projektów w ramach Działania 1.4 ZPORR na rozwój regionalny (w tym na poprawę warunków ekonomicznych i atrakcyjności inwestycyjnej) oraz tworzenie stałych miejsc pracy
 • Pozakonkursowe ścieżki wyboru projektów w ramach RPO WSL: Indykatywny Wykaz Projektów Kluczowych oraz Programy Rozwoju Subregionów.
 • Regionalne wspieranie procesów innowacyjnych w gospodarce w oparciu o fundusze strukturalne
 • Weryfikacja jakości implementacji funduszu EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Sala konferencyjna Wyjazdy integracyjne w Łodzi
 • Ocena systemu zarządzania finansowego i kontroli Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 – ocena uzupełniająca
 • Ocena przyczyn niewielkiego zainteresowania potencjalnych beneficjentów realizacją projektów w ramach wybranych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Postrzeganie funduszy strukturalnych w Polsce
 • Analiza postępów wdrażania POIiŚ 2007-2013 w kontekście identyfikacji niezbędnych zmian Programu z uwzględnieniem krajowej rezerwy wykonania
 • Wstępna ocena oddziaływania POIG na środowisko – założenia strategiczne, a realizacja projektów – streszczenie raportu końcowego
 • Ewaluacja bieżąca Działań 2.1, 2.2 PO KL – I edycja – Badanie Beneficjentów Indywidualnych
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Projekt zostany omówiony w aspekcie efektywności w następujących dotowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Chów i hodowla pozostałych zwierząt
 • Produkcja szkła gospodarczego
 • Wytwarzanie energii elektrycznej
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
 • Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Wydawanie gazet
 • Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • Praktyka lekarska specjalistyczna

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: średzki oraz stalowowolski

  Upoważnieni beneficjenci to: Fabryka Kotłów „RAFAKO” S.A., Zakłady Włókien Chemicznych STILON S.A., Auto Gaz System Andrzej Moćko, BRUKARSTWO Robert Busz, Przedsiębiorstwo Montażu Urządzeń Elektronicznych „Waldex” Sp. z o.o. , „Draco” Grzegorz Kaźmierczak, CallPay Sp. z o.o., Firma Gutkowski Jan Gutkowski, GLOBNET , LANDE , PARTNER NIKORA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, BIOCENTRUM , SZWEDO GROUP Spółka Cywilna Leszek Szwedo Elżbieta Poźniak, Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Spółka z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.
 • Categories: Bez kategorii

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *