Warsztat unijny – zaproszenie – projekty EFS

No Comments

W związku z realizacją przedsięwzięcia nr BTB/88 4 6 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania budżetu z Panatlantyckiego Priorytetu Społecznego

Program dyskusja podczas spotkania zawiera wymienione tu zespoły robocze:

 • Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013
 • Ocena spójności i komplementarności przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w woj. Łódzkim w latach 2000 – 2006 w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Identyfikacja barier realizacji projektów w ramach działań 1.6, 1.8, 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
 • Badanie efektów netto projektów wspierających wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Analiza skuteczności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Hotele Na Szkolenia w Lodzi
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUALdla Polski 2004-2006” RAPORT KOŃCOWY
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu Priorytetów VI i VII PO KL, w tym procesu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
 • Ocena zainteresowania i zdolności absorpcyjnych podmiotów aplikujących w ramach Działania 9.2, 9.3 wraz z analizą strategiczną kierunku wsparcia w ramach Działania 9.2, 9.3 w następnych latach wdrażania komponentu regionalnego PO KL w województwie łódzkim
 • Badanie efektów działań informacyjnych i promocyjnych na temat Funduszy Europejskich dla społeczeństwa oraz analiza społecznego odbioru tych działań – 2010
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • Ewaluacja projektów budujących potencjał organizacji wspierających osoby niepełnosprawne poszukujące pracy
 • Badanie barier wpływających na jakość projektów wspierających inicjatywy lokalne (Działanie 6.3, 7.3, 9.5)
 • Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006

  Program zostany omówiony w aspekcie analizy ex post w wymienionych nizej dotowanych sektorach (podział wg PKD).:
 • Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu
 • Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
 • Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
 • Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
 • Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
 • Zarządzanie rynkami finansowymi
 • Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: sępoleński oraz prudnicki

  Upoważnieni beneficjenci to: Janikowskie Zakłady Sodowe „JANIKOSODA” S.A., Przedsiębiorstwo Gazyfikacji Bezprzewodowej PEGEBE S.A., Zakłady Urządzeń Okrętowych „FAMOR” S.A., „ZENIT” Spółka z o.o., Marek Szeliga , TELEMEDIA Sp. z o.o. , CENTRUM KOMPUTEROWE „ZETO” , E-LEARNING INSTITUTE , KAMITEC , Nitrotest sp.z o.o., Pleneria spółka komandytowa, Travel Interactive , Bart Import Poland Bartłomiej Skąpski, Dorota Groszyk- Ziękiewicz Gabinet Stomatologiczny, Impladent D.Niesiobędzki Sp. J.

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.
 • Categories: Bez kategorii

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *