Czy automatyzacja pracy ma duży wpływ na poziom bezrobocia.

No Comments

Ostatnie kilka miesięcy to coraz bardziej optymistyczna sytuacja na pracowniczych rynkach – jak pokazują statystyki podane przez Ministerstwo Pracy, bezrobocie uzyskało najmniejszy poziom od 1991 roku. W październiku bieżącego roku miało wartość 8,2 procenta, a spadki zanotowano w 14 ze wszystkich województw. Sytuacja taka dla pracodawców będzie oznaczała, że będą oni mieli pewne problemy ze znalezieniem odpowiednich specjalistów.

Z całą pewnością taka sytuacja ma miejsce w technologicznych branżach, tam już od kilku lat pracujący tam ludzie mają świadomość tego, że to oni stawiają warunki. Jednak bardzo podoba sytuacja zaczyna mieć miejsce w coraz większej ilości branż, również w obszarach, w których jeszcze do niedawna warunki dyktowały firmy.

Taka sytuacja może być korzystna nie tylko dla osób szukających zatrudnienia, ale także dla gospodarki, jaką będzie rozruszał wzrost wypłat. Dodatkowo coraz większą rolę ogrywają różne benefity, jakimi pracownicy są kuszeni. Zaliczyć do nich między innymi można karnety do obiektów sportowych, prywatną opiekę zdrowotną czy też pakiety ubezpieczeniowe dla całej rodziny.

Co ważne, tendencje w naszym kraju są zupełnie inne, niż na całym świecie, gdzie jest obserwowany systematyczny wzrost wysokości bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja Pracy prognozuje, że już w bieżącym roku ogólna liczba ludzi bez stałej pracy może sięgnąć poziomu blisko 200 milionów. Główną przyczyną takich problemów jest gorsza sytuacja gospodarcza.

Wbrew tezom wielu ludzi, rozwój technologiczny i automatyzacja pracy nie wpływają zbyt mocno na stopę bezrobocia. Tego typu hasła często się słyszy od dwustu lat, a w dalszym ciągu pomimo wymyślenia ogromnej ilości urządzeń i maszyn ludzie nadal są potrzebni. Natomiast faktycznie tak jest, że nowoczesne rozwiązania technologiczne będą powodowały wymieranie pewnych zawodów i tworzenie się zupełnie nowych.

Ich liczba w ostatnich latach rośnie bardzo dynamicznie, albo bezpośrednio korzystają one z nowoczesnych technologii, albo będą zapewniać jej obsługę na odpowiednim poziomie. Z tego też powodu coraz bardziej zaczyna być widoczna decentralizacja zatrudnienia i zwiększenie elastyczności pracowników, którzy chcąc mieć atrakcyjne zatrudnienie inwestować powinny w swój rozwój i nie bać się zmian.

Categories: Bez kategorii

Dlaczego stres negatywnie wpływa na pracowników.

No Comments

Chodzenie na zwolnienia lekarskie przez różne choroby stanowi ogromny problem zarówno dla firm i przedsiębiorstw, jak i instytucji społecznych. W czasie zwolnienia lekarskiego taki pracownik nie będzie wykonywać swoich zawodowych obowiązków, ale należy mu się również za ten okres wynagrodzenie w odpowiednim wymiarze. Do pewnej liczby dni na zwolnieniu wypłaca je pracodawca, a następnie obowiązek ten przejmuje ZUS.

W zapobieganiu chorób pracowniczych niezwykle ważna jest prewencja, z tego też powodu w takie działania angażuje się także Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z ważniejszych obszarów, w jakich działania tego typu zostały rozpoczęte, jest zapobieganie skutkom zawodowego stresu pośród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W z związku z tym przygotowano liczne kursy i warsztaty związane z takimi zagadnieniami.

Pracodawcy w ramach tego projektu mogą skorzystać dodatkowo z licznych narzędzi, pozwalających oszacować skalę ryzyka w firmach, które do nich należą. Tym sposobem można będzie podjąć odpowiednie działania naprawcze, a dodatkowo wdrożyć środki profilaktyczne zapobiegające występowaniu zawodowego stresu.

Jak można zobaczyć po statystykach, czynnik ten to jeden z występujących najczęściej przyczyn pracowniczych chorób. Ocenia się, że ponad połowa wszystkich zwolnień jest skutkiem kłopotów z nieradzeniem sobie z nadmierną presją w miejscu pracy. Jedynie problemy z układem mięśniowo-szkieletowym częściej bywają zgłaszane wśród problemów z wykonywaniem pracy zawodowej.

Długotrwały stres może się bardzo negatywnie odbić na wielu różnych obszarach życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale też osobistej. Może spowodować powiększające się kłopoty z fizycznym i psychicznym zdrowiem, a nie leczony stać się może powodem poważnych chorób. Długotrwałe narażenie na warunki stresowe może się nawet skończyć depresją albo nerwicą.

Pracownicy niejednokrotnie nie mają zupełnie świadomości, jak niepożądane skutki może dla nich nieść życie w nieustannym stresie. Efekty tego typu sytuacji odbywają się również na codziennym działaniu firmy, ponieważ znacznie się zmniejsza motywacja i produktywność, a zwiększa liczba wypadków i zwolnień chorobowych.

Categories: Bez kategorii

Czy nowoczesne technologie mają ma duży wpływ na stopę bezrobocia.

No Comments

Ostatnie parę miesięcy to poprawiająca się sytuacja na rynku pracy – jak pokazują statystyki podane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, bezrobocie uzyskało najmniejszy od prawie trzydziestu lat poziom. W październiku wynosiło niewiele ponad 8 procent, a spadki zanotowano w prawie wszystkich województwach. Sytuacja taka dla pracodawców będzie oznaczała, że będą oni mieli pewne problemy ze znalezieniem odpowiednich specjalistów.

Z pewnością taka sytuacja ma miejsce w branżach związanych z nowymi technologiami, tam już od paru lat pracujący tam ludzie są świadomi tego, że to oni stawiają warunki. Lecz bardzo podoba sytuacja ma miejsce w ostatnim czasie w coraz to nowych branżach, między innymi w obszarach, w jakich jeszcze całkiem niedawno warunki dyktowały firmy.

Taka sytuacja jest dość korzystna nie tylko dla samych pracowników, ale także dla naszej gospodarki, którą może napędzić odpowiedni wzrost pensji. Poza tym coraz większą rolę ogrywają różne benefity, jakimi kusi się pracowników. Zaliczają się do nich między innymi sportowe karty, opiekę zdrowotną czy pakiet ubezpieczeń dla całej rodziny.

Co interesujące, w naszym kraju trendy są całkowicie inne, niż w reszcie świata, gdzie obserwuje się ciągły wzrost poziomu bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja pracy ocenia, że już w bieżącym roku ogólna ilość ludzi nie mających zatrudnienia osiągnąć nawet poziom powyżej dwustu milionów. Głównym powodem takich problemów jest gorsza sytuacja gospodarcza.

Wbrew opiniom wielu osób, postęp technologiczny i coraz większa automatyzacja nie mają dużego wpływu na wysokość bezrobocia. Tego typu hasła można usłyszeć już od dziewiętnastego wieku, a cały czas mimo wymyślenia ogromnych ilości najróżniejszych maszyn ludzie nadal są potrzebni. Natomiast faktycznie tak jest, że zaawansowane rozwiązania technologiczne mogą spowodować wymieranie pewnych zawodów i tworzenie się innych.

Liczba nowych zawodów w ostatnim czasie rośnie bardzo dynamicznie, albo bezpośrednio korzystają one z technologii, albo będą zapewniać jej obsługę na odpowiednim poziomie. Dlatego też coraz bardzie widoczna jest decentralizacja zatrudnienia i powiększenie elastyczności pracowników, którzy chcąc utrzymać się na rynku inwestować powinny w swój rozwój i nie bać się zmian.

Categories: Bez kategorii

Czy automatyzacja pracy ma duży wpływ na poziom bezrobocia.

No Comments

Ostatnie miesiące to poprawiająca się sytuacja na pracowniczych rynkach – widać po danych udostępnionych przez Ministerstwo Pracy, poziom bezrobocia osiągnął najniższy od 1991 roku poziom. W październiku wyniosło około ośmiu procent, a spadki były widoczne w prawie wszystkich województwach. Taka sytuacja dla pracodawców będzie oznaczała, że mogą wystąpić pewne kłopoty z wyszukaniem dobrych pracowników.

Na pewno sytuacja tego typu jest mocno widoczna w technologicznych branżach, w nich już od paru lat ludzie mają świadomość tego, że to oni stawiają warunki. Jednak taka sytuacja ma miejsce w ostatnim czasie w coraz to nowych branżach, także w obszarach, w jakich jeszcze do niedawna z pracą było bardzo różnie.

Sytuacja tego typu będzie korzystna nie tylko dla osób szukających zatrudnienia, ale także dla całości gospodarki, jaką pomoże napędzić wzrost wynagrodzeń. Dodatkowo coraz większe znaczenie mają różne benefity, którymi motywuje się pracowników. Można do nich między innymi zaliczyć sportowe karty, opiekę medyczną czy pakiety ubezpieczeniowe dla pracowników i ich rodzin.

Co ważne, w naszym kraju trendy przedstawiają się zupełnie inaczej, niż na całym świecie, gdzie jest obserwowany ciągły wzrost poziomu bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja pracy ocenia, że w 2017 roku ogólna liczba osób nie mających stałego zatrudnienia osiągnąć nawet poziom nawet 200 milionów. Głównym powodem tego typu problemów jest pogorszenie sytuacji gospodarczej.

Pomimo tez wielu osób, rozwój technologiczny i coraz większa automatyzacja nie mają wielkiego wpływu na poziom bezrobocia. Tego typu hasła często się słyszy od dwustu lat, a nadal mimo wykorzystywania wielkiej liczby najróżniejszych maszyn pracownicy cały czas są potrzebni. Natomiast rzeczywiście tak jest, że zaawansowane technologie mogą spowodować znikanie niektórych profesji i tworzenie się zupełnie nowych.

Ilość takich nowych zawodów w ostatnich latach bardzo dynamicznie rośnie, albo bezpośrednio korzystają one z nowoczesnych technologii, albo będą zapewniać jej obsługę na odpowiednim poziomie. Z tego też powodu coraz bardzie widoczna jest decentralizacja zatrudnienia i zwiększenie elastyczności zatrudnionych osób, które chcąc utrzymać się na rynku muszą inwestować we własny rozwój i nie obawiać się zmian.

Categories: Bez kategorii

Czemu stres ma negatywny wpwływ na pracowników.

No Comments

Chodzenie na zwolnienia lekarskie przez choroby jest dużym problem zarówno dla przedsiębiorstw i firm, jak i społecznych instytucji. Przebywając na zwolnieniu lekarskim taki pracownik nie może wykonywać swoich obowiązków zawodowych, lecz również mu się należy za ten okres wynagrodzenie w odpowiedniej wysokości. Do wyznaczonej liczby dni na zwolnieniu będzie je płacił pracodawca, a następnie obowiązek ten przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W chronieniu przed pracowniczymi chorobami duże znaczenie ma prewencja, z takich też powodów w takie działania niejednokrotnie angażuje się również PIP. Jednym z obszarów, w których działania tego typu zostały podjęte, jest zapobieganie negatywnym skutkom stresu zawodowego pośród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu przygotowano specjalistyczne warsztaty i kursy poświęcone takim zagadnieniom.

Pracodawcy w zakresie tego projektu będą mogli skorzystać poza tym z licznych narzędzi, pozwalających skontrolować skalę ryzyka w firmach, które prowadzą. Dzięki takiej analizie będzie można podjąć odpowiednie działania zapobiegające, a poza tym zacząć wdrażać środki profilaktyczne zapobiegające występowaniu stresu związanego z pracą.

Jak pokazują statystyki, ten właśnie czynniki jest jednym z najczęściej występujących powodów pracowniczych chorób. Szacuje się, że około 60 procent zwolnień lekarskich będzie rezultatem kłopotów z nieradzeniem sobie ze zbyt dużym napięciem w miejscu pracy. Jedynie zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego zgłaszane są częściej pośród problemów z pracą zawodową.

Zbyt długi stres odbija się bardzo negatywnie na rozmaitych obszarach życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale również i osobistej. Powoduje zwiększające się problemy ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, a zostawiony bez leczenia może się stać powodem bardziej poważnych chorób. Zbyt długie narażanie na warunki stresowe zakończyć się nawet może ciężką depresją albo nerwicą.

Pracownicy w licznych przypadkach nie wiedzą zupełnie, jak niepożądane skutki może dla nich nieść stresujące życie. Efekty takiej sytuacji będą się także odbijać na codziennym działaniu firmy, ponieważ zmniejsza się produktywność i zadowolenie, a rośnie liczba wypadków i zwolnień chorobowych.

Categories: Bez kategorii