Warsztat unijny – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

No Comments

W związku z raportowaniem przedsięwzięcia nr DBP/54 8 8 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania dotacji z Amerykańskiego Funduszu Wyrównawczego

Porządek debata podczas spotkania obejmuje wymienione tu grupy panelowe:

 • Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich
 • Ocena wpływu Programu Sąsiedztwa INTERREG III A/Tacis CBC Polska-Białoruś-Ukraina 2004-2006 na osiągnięcie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej na obszarze transgranicznym objętym wsparciem.
 • Udział i rola instytucji finansowych w realizacji działania 2.3 SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
 • Plany i potrzeby przedsiębiorców sektora MSP w zakresie ochrony własności przemysłowej, w kontekście uruchomienia działania 5.4 PO IG
 • Ocena sprawności implementacji funduszu EFS na przykładzie programu podyplomowego Hotel Na Kursy w Szczyrku
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów (finansowanych operacji) zaprojektowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
 • Adekwatność Planów Działania dla Priorytetu VIII i IX do potrzeb województwa łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektu oraz komplementarności PO KL i innych programów współfinansowanych ze źródeł wspólnotowych w regionie.
 • Badanie stron internetowych instytucji tworzących system wdrażania PO i RPO w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007 – 2013 I i II etap
 • Badanie efektów działań informacyjnych i promocyjnych na temat Funduszy Europejskich dla społeczeństwa oraz analiza społecznego odbioru tych działań – 2010
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • Ewaluacja zdolności absorpcyjnych systemu integracji zawodowej osób niepełnosprawnych
 • „Analiza aktualnej struktury instytucji rynku pracy i instytucji
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Fundusz będzie przeanalizowany pod kątem efektywności w poniższych dotowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu
 • Produkcja włókien chemicznych
 • Produkcja mebli biurowych i sklepowych
 • Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
 • Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
 • Działalność związków zawodowych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: sępoleński oraz m. Bielsko-Biała

  Upoważnieni beneficjenci to: Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL SANOK” S.A., Reemtsma Polska S.A. , PAGED Handel S.A., STEAM ZONE, Stowarzyszenie „Oławska Telewizja Kablowa” , Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „BEN-SAT” Bernard Dziedzic, ATM S.A., FITEK , IZOHAN , Kopsky Solutions Poland Sp. z o.o., SOLAGRO Sp. z o.o., Theofinance , CLIMBEX Kaczmarek, Kantorski Spółka Jawna, Zakład Stolarski Roman Wielgosz, Gruppo Bitumi Poland Sp. z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.
 • Categories: Bez kategorii

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *